شرکت جاوید ایرمان افلاک
  • 24 ساعته 06133364614
 پنل مدیریت Goodway - Multipurpose Business Template Hello!
Goodway - Multipurpose Business Template
  • سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

دانشگاه

لغت نامه مک میلان کلمه “دانشگاه” را این گونه تعریف میکند: دانشگاه موسسه آموزشی است که دانشجویان برای کسب مدارک علمی در آن جا تحصیل کرده و همچنین پژوهشات علمی در آن جا صورت میگیرد.

کالج

کتاب فرهنگ لغت مک میلان “کالج” را اینگونه توصیف میکند: کالج در ایالات متحده آمریکا جایی است که به دانشجویان مدرک تحصیلی میدهد. این نوع مکان آموزشی همچنین میتواند دانشگاه خطاب شود اگر به اندازه ای بزرگ باشد که بتواند بیشتر از یک رشته تحصیلی را پوشش دهد.

دانشگاه ,

دانشگاه های پیشنهاد شده

ویژگی کارمندهای برتر دانشگاه

کارکنان نقش بسیار مهم و حیاتی در موفقیت کسب و کار دارند. بنابرین انتخاب و استخدام کارکنان مناسب می تواند باعث پیروزی و یا شکست یک شرکت شود. بسیاری از مدیران برای استخدام کارمندان ، وقت کافی اختصاص نمی دهند و آنرا کاری کم اهمیت می پندارند. بیل گیتس، تا زمانی که فعالیت خود را در مایکروسافت ادامه می داد، در مصاحبه های استخدامی کارکنان شرکت می کرد، زیرا به این نتیجه رسیده بود که اینکار نقش انکار ناپذیری در موفقیت سازمان دارد.

کتابخانه برتر دانشگاه ها

من فكر مى‌كنم اگر بتوانيم فرهنگ كتابخوانى را در كشور رايج كنيم و در كنار آن، توليد كتاب را هم خوب گسترش دهيم، بخش عمده‌اى از وظايف فرهنگى دولت جمهورى اسلامى، بدين وسيله انجام خواهد گرفت... كتاب، مقوله‌ى بسيار مهمى است. من البته به كارهاى هنرى و تصويرى، تلويزيون يا سينما يا از اين قبيل مقولات، خيلى اعتقاد دارم؛ اما كتاب، نقش و جايگاه مخصوصى دارد. جاى كتاب را هيچ چيز پر نمى‌كند و بايد كتاب را ترويج کرد. مقام معظم رهبری (مدظله عالی)

ویژگی کارمندهای برتر دانشگاه

کارکنان نقش بسیار مهم و حیاتی در موفقیت کسب و کار دارند. بنابرین انتخاب و استخدام کارکنان مناسب می تواند باعث پیروزی و یا شکست یک شرکت شود. بسیاری از مدیران برای استخدام کارمندان ، وقت کافی اختصاص نمی دهند و آنرا کاری کم اهمیت می پندارند. بیل گیتس، تا زمانی که فعالیت خود را در مایکروسافت ادامه می داد، در مصاحبه های استخدامی کارکنان شرکت می کرد، زیرا به این نتیجه رسیده بود که اینکار نقش انکار ناپذیری در موفقیت سازمان دارد.